PSYKOTERAPI

Tjänster

För närvarande tar jag inte emot några nya förfrågningar då jag kommer att gå på föräldraledighet på heltid mellan maj till september (eventuellt längre än så). Hör av dig igen till hösten om din förfrågan fortfarande känns aktuell då. 

Pågående kontakter eller du som har haft kontakt med mig tidigare: hör av dig med din förfrågan via chatten i Kaddio eller kontaktformuläret under Kontakt så kan vi säkert ordna med en lösning.

 

Jag erbjuder psykoterapi på min mottagning i Marnäs utanför Enviken, Dalarna (närmsta större stad är Falun) eller online via den säkert krypterade samtalsplattformen Kaddio, där du loggar in med BankID och möter mig via länk.

Hör av dig via kontaktformuläret under Kontakt om du önskar en fri konsultation via telefon eller länk innan du bestämmer dig för att gå vidare med mig. 

Mottagningen i Marnäs

Priser

För psykoterapi online eller på plats kostar
 
 • 25 minuter  500 kronor
 • 50 minuter 1000 kronor
 • 75 minuter 1500 kronor
 • 100 minuter 2000 kronor 

Tveka inte att höra av dig om du gärna skulle vilja träffa mig men inte har råd med ovanstående priser. Vi kan säkert hitta en lösning. Vänligen använd det krypterade kontaktformuläret under Kontakt vid sådana förfrågningar.

Det går även bra att boka ”blocksessioner”, t ex 2 x 75 minuter om du har långt att resa. Hör av dig så lägger vi upp en lösning som passar. 

Information

Under vårt första samtal kommer du att få fullständig information om hur vi jobbar tillsammans och vad som gäller under vår kontakt. Här är några viktiga punkter i korthet: 

 • Jag arbetar under tystnadsplikt.
 • Jag journalför våra samtal. 
 • Jag är enligt lag skyldig att t ex anmäla oro kring ett barn som far illa till socialtjänsten.
 • Jag är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna. Du som patient skyddas därmed av patientförsäkring enligt patientsäkerhetslagen 2010:65.
 • Jag står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.
 • Jag behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
 • Jag får regelbunden handledning på mitt arbete.  
 

Om psykoterapi 

Mitt jobb som legitimerad psykolog är att hjälpa dig, i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, att må bättre och leva mer helhjärtat. Tillsammans i en allians som värnar om dig utmanar vi de strategier, beteenden och mönster du varit tvungen att samla på dig under livet för att överleva men som inte längre tjänar dig – det kan faktiskt vara just dessa strategier som hindrar dig från att leva mer till fullo. Vi övar på att låta känslorna få kommunicera och vägleda med sina budskap och grundar det både i kropp och psyke. Det är viktigt att se att varje sak har sin och tar sin tid – sättet du är på är ingen slump, utan en unik mix av ditt arv, biologiskt som socialt, och dina omständigheter och så fortsätter det att vara. För den sakens skull är vi verkligen inte maktlösa: med mod och omsorg kan fantastiska saker ske, och genom dessa kan en tillit till livet, resan, och den egna förmågan, växa. Jag är övertygad om att allt du behöver för att känna dig hel redan finns inom dig – ibland (oftast) behöver vi dock hjälp och stöd för att känna att den här balansakten som livet innebär, med det tragiska och vackra som händer om vartannat, är i sin ordning.

Hur skulle ditt liv och världen runt omkring dig se ut om du var i sann kontakt med dig själv och inte, medvetet eller omedvetet, gömde din längtan att få leva fullt ut? Vad är viktigt för dig, på riktigt?

“Tillsammans jobbar vi med att utmana det som hindrar dig från att komma i kontakt med ditt 'sanna själv' så att du kan göra informerade beslut om hur du vill fortsätta vandra på livets stig.”

Lotta Carter

Hur går en session till?

Jag jobbar främst med terapimetoden ISTDP vilket innebär ett fokus på att förstå sambandet mellan underliggande känslor/behov, ångest och försvarsmekanismer (varav det sistnämnda ofta är det som plågar oss/gör oss missnöjda i livet). Läs mer om metoden här: https://istdpsweden.se/istdp/.

En terapisession med mig brukar gå till så att jag först frågar dig om problemet som du vill ha min hjälp med. Med din tillåtelse utforskar vi problemet och formulerar positiva mål för oss att sträva mot i terapin. Vi fokuserar sedan på konkreta exempel för att tydligt belysa vari svårigheterna ligger. Vi övar på att förstå och uppleva vad ångest och känslor signalerar om och låter dem guida oss på vår resa. Du har allt du behöver för att läka, ofta behöver vi dock hjälp och stöd på vägen. På detta vis är vårt arbete väldigt strukturerat samtidigt som innehållet kan variera utifrån dit vi behöver gå.

Jag är väldigt mån om att du får det du behöver i vår kontakt. Förutom att vi muntligen stämmer av vårt samarbete, utvärderar vi det också med skattningsformulär innan och efter vår kontakt. Jag ser också gärna att vi videofilmar våra sessioner så att jag kan få handledning på mitt arbete – detta är ett sätt att kvalitetssäkra terapin. Videofilmning är självklart helt frivilligt.

Längd på terapin varierar stort, från några samtal till längre kontakter. Det är ditt behov och önskan som styr.

Vad kan du få hjälp med?

Hos mig kan du få hjälp med alltifrån sådant som upplevs som väldigt hindrande problem i livet till exempelvis en önskan om att lära känna dig själv mer. Exempel på symtom som du kan besväras av: nedstämdhet, ångest, existentiella funderingar, rädsla, ätstörningar, trauma, relationsproblem, kommunikationsproblem, stress, utmattning, låg självkänsla, lågt självförtroende, vilsenhet i livet mm. Ibland är det svårt att sätta ord på exakt vad som är fel, kanske upplevs det mest som något som skaver.

Avbokningspolicy 

Avboka ditt samtal vid förhinder senast 22 timmar innan samtalets start. Du får ett påminnelse-SMS 24 timmar innan samtalet. Då har du alltså 2 timmar på dig att avboka tiden vid behov.  

Om du eller någon närstående t ex blir akut sjuk och inte hinner meddela 22 timmar innan, hör av dig till mig så slipper du bli debiterad för uteblivet besök. 

Om du uteblir…

…utan att ha talat om det för mig 22 timmar innan samtalets start, debiteras du hela beloppet för det bokade samtalet.

Vill du boka en tid?​

Rulla till toppen